ติดต่อเรา

สำนักวิจัยและพัฒนา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

คุณเมธาพร ใจสุทธิ  โทร. 0-2855-1106

คุณอุทัยพร พลสวัสดิ์  โทร. 0-2855-0230

คุณหทัยชนก เสาร์สูง โทร. 0-2855-1102

E-mail:   nationalcon@pim.ac.th

Google map   https://goo.gl/maps/enGuKVD2MzN2