ติดต่อเรา

สำนักวิจัยและพัฒนา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

คุณเมธาพร ใจสุทธิ  โทร. 0-2855-1106  (ดูแลบทความแบบบรรยาย)

คุณหทัยชนก เสาร์สูง โทร. 0-2855-1102 (ดูแลบทความแบบโปสเตอร์)

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

E-mail:   nationalcon@pim.ac.th

Google map   https://goo.gl/maps/enGuKVD2MzN2